Prof.Dr. Ali Rıza Tümer’ in Tıp Alanında Bilirkişilik Sorun ve Çözüm Önerileri Başlıklı Sunumu