Uzman Mütalaası Nedir

6 Kasım 2015
Yorum yapılmamış

Uzman Mütalaası

Hukuk muhakemesi kanununun 293. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 178 – 179 maddeleri “Uzman görüşü” başlığı ile yeni bir kurumu tanımlamıştır.

Bu kanun maddeleri ile bu güne kadar uygulanmakta olan “bilimsel mütalaa” yasal bir zemine oturtulmuştur.

Dileyen taraf, konusunda uzmanlığı bilinen herhangi bir kişi veya kurumdan dava konusu olayla ilgili olarak uzman mütalaası alarak, bu raporu dava dosyasına delil olarak sunabilir.

Mahkemenin görevlendirmiş olduğu bilirkişi raporu ile tarafların kendi seçecekleri herhangi bir uzmandan alacakları uzman mütalaası arasında hiçbir fark bulunmamaktadır. Çünkü her ikisi de mahkeme nazarında “takdiri deliller” arasında yer alır.

Bilirkişi raporu takdiri deliller arasında sayılmış olup, mahkeme hakimi bilirkişi raporu ile bağlı değildir. Dava dosyasındaki diğer deliller gibi bilirkişi raporunun takdiri de mahkemenin takdirine bırakılmıştır.

Uzman mütalaası, bilirkişilik kurumunun otokontrol sistemi sayılabilir ve Mahkemelerin atamış olduğu bilirkişilerin daha dikkatli rapor düzenlemeleri konusunda yönlendirici olan bir mekanizmadır.

aliriza

Your Turn To Talk