Uzman Mütalaası Nedir

Hukuk muhakemesi kanununun 293. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu Madde 178 – 179 maddeleri “Uzman görüşü” başlığı ile yeni bir kurumu tanımlamıştır.

Adli Tıpta Uzman Mütalaası

Ceza hukuku, medeni usul hukuku ve idare hukukunda, gerçeğin ortaya çıkarılması ve davanın sonuçlandırılabilmesi için davanın herhangi bir aşamasında bir sorunun çözümü için fen, sanat, meslek bilgisine, verilecek bilgiler ışığında yapılacak yorumlara ve uzmanlığa ihtiyaç duyulabilir ve bu bilgi ve uzmanlığa sahip kişilerden yardım istenmesi gerekebilir.

Uzman Mütalaası Ne Zaman İstenir

Uzmanından bilimsel mütalaa her aşamada alınabilir.Bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere; Özellikle Ceza davalarında Savcılık aşamasında tıbbi bilimsel veriler ile desteklenen bir uzman mütalaası hem savcının hem de dosyayı değerlendiren bilirkişi açısından çok zengin bir kaynak olacaktır.

Uzman Mütalaasını Kimler İster

Uzman Mütalaasını, hukuk sistemi içerisinde başlangıç olarak kabul edebileceğimiz savcılık aşamasından, son kabul edebileceğimiz Yargıtay veya Danıştay aşamasına kadar süren süreç içerisinde herkes isteyebilir.

HÜTBAT Adli Tıp İlgi Kulübü olarak günümüz problemlerinden olan Uyuşturucuya; Adli, Psikiyatrik ve Tıbbi bakış açılarını birleştirerek yeni bir...
Medikolegal Açıdan Hasta Onamı Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıd Külliyesi “Sağlık Müzesinde” yer alan Rıza Senedi (Hasta Onamı), bize...

  Adınız (gerekli)

  Epostanız (gerekli)

  Konu

  İletiniz

  Kitaplar’ a ulaşım için Halk Bankası Hacettepe Tıp Fakültesi şubesinde bulunan TR 60 0001 2001 5410 0001 1121 49 nolu hesaba kitap bedellerinin yatırılması durumunda tarafınıza kargo ile gönderilecektir.
  Kitap Bedelleri:
  Hukuki Yönleri İle Adli Bilirkişilik ………………………………………….…….. Kitap Ücreti: 15 TL
  Hukuki Sorumluluklar ve Malpraktis ……………………………………….….. Kitap Ücreti: 15 TL
  Aile Hekimliği Uzmanlığında Hekimin Hukuki Sorumluluğu ………… Kitap Ücreti: 10 TL Lütfen Formu Doldurunuz