Adli Tıp Bilimsel Mütalaa Raporu / Adli Tıp Uzman Mütalaası / Adli Tıp Uzman Görüşü

Bilimsel Mütalaa, taraflarının soruşturma/dava konusu olayı aydınlatmak için hukuki sürecin her aşamasında alabilecekleri teknik veya bilimsel bir rapordur.

Alternatif bilirkişilik olanağı sağlayan “Bilimsel Mütalaa” Hukuk Muhakemesi kanununun 293. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu 178–179 maddeleri ile yasal bir zemine oturmuş ve hukuk sistemimizde vazgeçilmez bir alternatif bilirkişilik sistemi oluşturmuştur.

Hukuki sürecin başlama aşaması olan Savcılık dilekçesinden, Yargıtay aşamasına kadar olan tüm süreçlerde “Bilimsel Mütalaa/Uzman Görüşü” raporlarının “Etik, Dürüst ve Denetlenebilir” olduğu sürece mutlak olarak kıymeti vardır.

Bu nedenle  “ADLİ TIP BİLİMSEL MÜTALAA RAPORU / ADLİ TIP UZMAN MÜTALAASI / ADLİ TIP UZMAN GÖRÜŞÜ” raporlarının alanında güven veren ve daha önce bu alanda profesyonel olarak raporlar hazırlayan uzman kişilerden alınması önemlidir.