Akademik Kariyer

1963 yılında Ankara’ da doğup ilk, orta ve lise öğretimini Ankara da tamamladım.

1987 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.

1987 – 1990 yıllan arasında Sağlık Bakanlığı Ankara – İncirli Ana Çocuk Sağlığı Merkezinde mecburi hizmet görevini yerine getirdim.

1990-1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında ihtisası

1996 Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde Genel Cerrahi Uzmanlık eğitimini tamamladım.

1996-2000 yıllan arasında Sağlık Bakanlığı Kazan Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi Uzmanlığı yanında Hastane Başhekimi ve Sağlık Grup Başkanı olarak görev yaptım.

2000 – 2002 yıllan arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalındaki yarım kalan ihtisasını tamamlayarak Adli Tıp Uzmanı oldum. Uzmanlık Tezim olan “1995- 2000 Yılları Arasında Yüksek Sağlık Şurasına Gelen Cerrahi Branş Hekimlerinin Dosyalarının incelenmesi” başlığı altında,  Tıp Hukuku sahasında ilk akademik çalışmamı gerçekleştirdim.

2002 – 2004 yıllan arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Adli Tıp Uzmanı olarak çalıştığım dönemde Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanesinde “Adli Tıp Birimi” ismi ile Adli Tıp hizmetlerini veren bir yapı oluşturdum.

Eğitim sürecimde İngiltere Glasgow Üniversitesinde 9 ay Genel Cerrahi eğitimi, Almanya Frankfurt Gissen Üniversitesinde de 4 ay boyunca Adli Tıp Eğitimi aldım.

2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalını yapılandırmak üzere davet edildim, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesinde Doçent oldum ve halen yürüttüğüm Ana Bilim Dalı Başkanlığına atandım, 2013 yılında profesör unvanını aldım ve halen aynı üniversitede görevime devam etmekteyim.

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulunda ve Sigorta Tahkim Komisyonunda resmi bilirkişilik görevlerimi yerine getirmekteyim