Tedavi Giderleri ve Bakıma Muhtaçlık Sürelerinin Hesaplanması

Bir yaralanma vakasında geç dönemde ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlardan bir tanesi Tedavi giderlerinin hesaplanmasında yaşanan sorunlar ve kişinin bakıma muhtaç olduğu sürenin hesaplanmasında yaşanmaktadır. Bu sorunlar Adli Tıp Uzmanlığı kapsamında olup sorunların çözümü için muayene ve değerlendirmeler önemlidir.