Grafolojik İnceleme

GRAFOLOJİK DEĞERLENDİRME

Adli Bilimlerin uzmanlık alanlarından biri olan yazı incelemesi yani grafoloji (yazı bilimi) kendine özel inceleme yöntemleri ile günümüzde önem kazanan bir bilimsel alandır.

Grafolojinin temelinde, kişilerin yazı özelliklerinin, kişinin sahip olduğu fizyolojik – morfolojik – sosyolojik özelliklerine göre farklılık göstermesi yatar.

El ürünü olan yazıların farklılıklarını ortaya koymak, alanda uzun süreli profesyonel çalışma sonucu elde edilen bir yetenektir.