Maluliyet ve Adli Tıp Sorunları

Bir yaralanma olgusunda, erken ve geç dönemde ciddi Adli Tıp sorunları yaşanabilir.

Yaralanma durumunda geç dönemde yaşanan en büyük sorun Maluliyet hesaplanmasında yaşanan hatalardır.

Bu alanda yaşanan hatalardan en önemlisi,

a) Muayene eksiklikleri,

b) Kullanılan cetvellerde oluşan değişik ölçümlerin medikolegal değerlendirme hataları,

c) Hesaplamada yapılan maddi hatalar,

d) Birden fazla alınan maluliyet derecelerinde oluşan hukuki sorunlardır.

Bu sorunlar Adli Tıp Uzmanlığı kapsamında olup sorunların çözümü için muayene ve değerlendirmeler önemlidir.