Adli Tıp Alanında “İkinci Görüş”

Hukuk alanında almış olduğunuz “Adli Rapor” mutlak doğru olmayabilir veya sizin ileri sürmüş olduğunuz iddialar dikkate alınmamış olabilir. Bu aşamada sizin görüşlerinizi ele alacak ve bilimsel olarak sizi doğruya ulaştıracak “ikinci görüşe” ihtiyacınız olabilir.

Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında ileri sürdüğünüz doğruları inceleyen “ikinci görüş” değerlendirmelerini rapor şeklinde hukuk sistemi içerisinde kullanabilirsiniz.

Adli Tıp alanında alınacak olan “ikinci görüş” mutlak şekilde bilimsel temele dayanmalı ve denetlenebilir şekilde detaylı hazırlanmalıdır.