Düzenlediği Bilimsel Toplantılar

1- Hacettepe Üniversitesi Adli Toksikoloji Günleri – 6 Nisan 2017 – Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R – Salonu
2- Türkiye’de Adli Toksikolojinin Bugünü ve Geleceği – 20 aralık 2010 – Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi
3- Çocuk Cinsel İstismar Olgularında TCK’ya göre “Ruh Sağlığının Bozulması” Kavramının Değerlendirilmesi Çalıştayı – 26 Kasım 2008 – Hacettepe Üniversitesi R-Konferans Salonu
4- X. Adli Bilimler Sempozyumu – Adli Bilimler ve Sanat – 13-16 Kasım 2013 Cermodern – Ankara
5- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Etkinlikleri – uluslararası Sağlık Bakış Açısıyla Hekimin Uluslararası Bildirgelere Karşı Sorumluluğu – 23 Aralık 2005 – Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Nusret Fişek Eğitim Salonu
6- Hacettepe Üniversitesi – Şüpheli Çocuk Ölümlerine Yaklaşım – 11 Mart 2005 – Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hastanesi Yunus Müftü Konferans Salonu
7- Hekimlerin Cezai Sorumlulukları ve Yeni Türk Cevza Kanunun Hekimlik Mesleği ile ilgili Hükümleri – 16 Nisan 2005 – Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Konferans Salonu
8- Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi – Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Konulu Bölgesel Yaygınlaştırma Toplantısı Ve Bilirkişi Eğitimi – 26-27 Ocak 2015 – Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp anabilim Dalı
9- Uyuşturucunun Arka Sokakları – 3 Mart 2016 – HÜTBAT Adli İlgi Kulübü
10- Sherlock Holmes’tan Dexter’a Kan Lekesinin Yolculuğu – 27 Şubat 2017 – Hacettepe Üniversitesi Top Fakültesi Yeşil Amfi
11- Adli Diş Hekimliği Eğitimi – 3-4-5 Kasım 2010 – Adli Tıp Anabilim Dalı Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı
12- Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlarda Denetimli Serbestlik Hükümlerinin Uygulanmasına Yönelik Ortak Dil Belirleme Çalıştayı – 28 Nisan 2017 – Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu
13- Medıcal Malpractıce – 19 Aralık – Yeşil Amfi
14- Hacettepe Üniversitesi Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi- Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini – 8-10 Mart 2018 The Ankara Hotel
15- Temel Adli Toksikoloji Okulu – 15 Aralık 2018 – Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
16- HÜTBAT – Facıal Reconstructıon – Prof. Dr. Fabio Cavallı – 10/10/2019 Kırmızı Salon
17- Hacettepe Üniversitesi II. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi – Trafik Kazasına Bağlı Yaralanmalarda Maluliyet ve Bedensel Zararların Tazmini – 5-6 Kasım 2019 The Ankara Hotel