Ölüm durumunda Adli Tıp

Ölüm, istenmeyen bir sondur. Tıbbi açıdan baktığımız zaman kişinin yaşaması için gerekli olan üç temel fonksiyonunun kaybolmasıdır. Bunlar solunum, dolaşım ve sinir sistemidir.

Ölüm hadisesi gerçekleştiği zaman ölümün nedeni, ne zaman olduğu, nerede olduğu, ölüme yol açan nedenlerin ne olduğu, kimin öldüğü gibi konular hukuk bazında önem taşıyabilir. Bu gibi durumlarda olay yerinin incelenmesi, ölü muayenesi, adli ölü muayenesi ve adli otopsi işlemleri uygulanarak yukarıda sözü edilen sorulara karşılık bulunmaya çalışılır.

Bu işlemler ideal olarak Adli Tıp Uzmanları tarafından bilfiil veya gözetiminde yapılması tüm dünyada uygulanan bir yöntemdir.

Deneyimli Adli Tıp uzmanları tarafından yapılmayan adli ölü muayeneleri ve adli otopsi işlemleri sorgulanmaya her zaman açıktır.

Hangi durumlarda Adli Otopsi yapılır?

  1. a) Kimliği belli olmayan ölümler
  2. b) Ani ve beklenmedik ölümler
  3. c) Kaza sonucu meydana gelen ölümler (Kaza kavramı içerisinde iş kazası, trafik kazası dahildir.)
  4. d) Zorlamalı ölümler ( Bu grup çok geniş kapsamlıdır, bu grup içerisinde zehirlenmeler, ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümler, kesici delici alet yaralanmasına bağlı ölümler, yanıklar, elektrik çarpmaları, asfiksi denilen nefessiz kalmaya neden olabilecek durumlar zorlamalı ölüm kapsamındadır.)
  5. e) İntiharlar
  6. f) Tıbbi hata sonucu meydana gelen ölümler
  7. g) Cinsel zorlama izi olan durumlar
  8. h) Yeni doğan bebek ölümleri

Bu durumlarda mutlaka otopsi yapılmalı ve otopsi deneyimli adli tıp uzmanları tarafından gerçekleştirilmelidir.