Adli Raporlar

Bir yaralama olayında kişiye verilen ceza, uyguladığı eylemin şiddeti ile doğru orantılıdır.

Eylemin şiddetini belirleyen hususlar ise kişide bulunan yaralanma belirtileri ile ölçülür. Burada kullanılan terminoloji Adli Tıp özelinde bir terminolojidir ve bilimsel rehberler eşliğinde yapılır. Bu raporlar ağırlıklı olarak Adli Tıp Uzmanları tarafından verilir iken Adli Tıp eğitimi almamış hekimler tarafından da hazırlanabilir.

Bu nedenle yaralanmalı olaylarda Adli Raporun tam olarak kullanılan bilimsel rehberlere uygun olması gerekir.

Alınan Adli Raporun gerçekleşen yaralanma ile uygunluğu konusunda Bilimsel Danışmanlık alabilirsiniz.
Alacağınız danışmanlık hizmeti meydana gelen yaralanmanın tüm yönlerini inceleyerek size verilen Adli Raporun doğruluğu hakkında görüş bildirebilir.