Adli Tıp alanında hangi konularda Uzman Mütalaa raporları alınabilir?

Adli Tıp hukuk sistemi içerisinde uzmanlığa ihtiyaç duyulan en önemli alanlardan birisidir.
Ceza ve Medeni Usul Hukuku kapsamında Adli Tıp alanında çok sayıda bilirkişilik – uzman mütalaası talebi olur.
Bunlar;
• Adli Ölü Muayenesi ve Otopsi: Ülkemizin her yerinde Adli Ölü Muayenesi ve Otopsi ne yazık ki aynı standartlar ile yapılmamaktadır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Adli Ölü Muayenesi ve Otopsi raporlarından kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kalkması ve /veya bu raporların hukuki karşılığının anlaşılması için Adli Tıp Uzmanlık Mütalaasına ihtiyaç duyulabilir.

• Olay Yeri incelemelerinden kaynaklanan istenmeyen durumlar: Özellikle ölüm ile gerçekleşen durumlarda veya yaralamalı durumlarda olayın gerçekleşmesi ile olay yeri raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Uzmanlık Mütalaasına ihtiyaç duyulabilir.

• Cezai ve Hukuki ehliyetin olup olmadığına ilişkin raporlar: Bu alanda verilen raporlar ne yazık ki hastane ve kurumların yoğunluğu nedeni ile gerçekle bağdaşmadığı durumlar ortaya çıkabilmektedir. Rapor ile gerçek arasındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Uzmanlık Mütalaasına ihtiyaç duyulabilir.

• Uygulanan tıbbi işlemde kusurun olup olmadığına yönelik raporlar: Tıbbbi malpraktis kurbanı birini temsil eden bir avukat veya maplraktis ile suçlanan bir tıbbi ekibi veya doktoru temsil eden bir avukat bir doktorun uzman görüşüne gerek duyacaktır. Bu uzman görüşünün raporunun kuvvetlenmesi ve tarafsızlığının artmasında Adli Tıp Uzmanı en önemli rolü oynamaktadır.

• Maluliyet Raporları: Özellikle tazminat mahkemelerin de ve sigorta ile ilgili maluliyet durumu hesaplamalarında ortaya çıkan birden fazla değerin en doğru tespiti Adli Tıp Uzmanı tarafından yapılır.

• Cinsel Suçlar: Ülkemizde cinsel suç oranları yüksek olduğu kadar cezalarda o oranda yüksektir. Bu nedenle gerek delil aşamasında gerekse muayene ve diğer aşamalarda yapılacak bir hata masum bir kişinin uzun yıllar hapis cezası almasına neden olabileceği gibi suçlu bir toplum içerisinde serbestçe gezmesine neden olabilir. Bu tür yargılanmalarda mevcut delilleri ve hukuki durumu en iyi tespit edecek uzman Adli Tıp Uzmanıdır.

• Alkol kullanımı ile ilgili yaşanan sorunlar: Özellikle trafik kazaları sonucunda kişinin alkol’ lü olması o kişi için hem hukuki hemde maddi olarak büyük sorunlar çıkarmaktadır. Ancak kişinin alkol almamasına rağmen bazı teknik nedenlerden dolayı alkolün pozitif çıkması veya tam tersi kişinin alkol almasına rağmen sonuçlarda alkol görülmemesi gibi durumlarda mevcut durumun yorumlanması için Adli Tıp Uzmanı’ nın görüşüne ihtiyaç vardır.