Genel

22 Şubat 2016
29 yorum

HÜTBAT Adli Tıp İlgi Kulübü olarak günümüz problemlerinden olan Uyuşturucuya; Adli, Psikiyatrik ve Tıbbi bakış açılarını birleştirerek yeni bir ufuk açmayı hedeflediğimiz etkinliğimize hepinizi davet ediyoruz. Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof Dr Ali Rıza Tümer’in katılımı ve katkılarıyla oluşturduğumuz programımızda, Psikiyatri Anabilm Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr Berna Uluğ ve Ankara Emniyet

14 Aralık 2015
1 Yorum

Medikolegal Açıdan Hasta Onamı Trakya Üniversitesi Sultan II. Beyazıd Külliyesi “Sağlık Müzesinde” yer alan Rıza Senedi (Hasta Onamı), bize 16 yüzyılda hasta ile doktoru arasındaki ilişkiye iyi bir örnektir. Burada; “Şer’ iyye Mahkemesinde hasta, şahitler huzurunda tedavisi veya ameliyatı için belirledikleri ücret karşılığında hekim veya cerrahı kiraladığını ifade eder, hekim veya cerrah da kendini hastaya

3 Kasım 2015
30 yorum

HUKUKÇULARIN TRAFİK KAZALARINA BAĞLI YARALAMALI DURUMLARDA AÇTIKLARI TAZMİNAT DAVALARINDA ADLİ TIP AÇISINDAN DİKKAT ETMELERİ GEREKEN HUSUSLAR   Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Başkanı   Trafik Kazası geçiren ve bu kaza sonucu yaralanan bir kişinin bu yaralanmadan dolayı Tazminat talebine başlamadan önce hukukçuların şahısların dikkat etmesi gereken hususlar; A) Meydana gelen

3 Kasım 2015
54 yorum

BİLİRKİŞİLİK VE ETİK   Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Başkanı   Bilirkişilik bugün içerisinde sorunları biriktiren ve bu sorunlar ile birlikte büyüyen bir yapıdır. Gerek Adalet Bakanlığı gerekse de sivil toplum kuruluşları bu alandaki sorunları ortadan kaldırmak için birçok çaba harcasa da ne yazık ki bilirkişilik ülkemizdeki hukuk sisteminin zayıf

3 Kasım 2015
346 yorum

Adli Tıp ve Adli Bilimler Alanında Kavram Kargaşaları   Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Başkanı           Adli Bilimlerin çeşitli tarifleri vardır. Bunlar, Mahkeme tarafından kullanılan bilim, Hukuk fakültesinden mezun olan bir hukukçunun bilmediği her konuyu içeren bilim, Mahkeme ve soruşturmalarda bilimsel ve temel bilgiler sağlayarak Adaletin doğru işlemesinde önemli

3 Kasım 2015
160 yorum

KOMPLİKASYON – TIBBİ MALPRAKTİS AYRIMI Tıbbi hata, tıbbi malpraktis, komplikasyon, ihmal, meslek ve sanatta acemilik, vb. kavramlar tıp ve hukuk bilimlerinde sık tartışılan konulardır. Hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık memuru, diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, biyolog, röngen teknisyeni, ameliyathane teknisyeni, laboratuar teknisyeni ve diğer sağlık hizmetleri çalışanlarını etkileyen bu kavramlar üzerinde ne yazık

3 Kasım 2015
69 yorum

TRAFİK VE ALKOL Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Hacettepe Üniversitesi Alkol ve Madde Bağımlılık Merkez Başkanı Ülkemizde ve birçok ülkede alkol sosyal hayatın bir parçası olarak sayılması nedeni ile kişilere kanındaki alkol düzeyi belli bir miktarı geçmemesi koşulu ile trafikte vasıta sürmesine müsaade edilir. Ancak bu durum son