Cinsel Suç Raporları

Cinsel suç eylemleri ile karşılaşmış olabilirsiniz veya böyle bir eylemi yaptığınız yönünde haksız bir iftira ile karşılaşmış olabilirsiniz.

Cinsel suç eylemleri ülkemizde bulunan Ceza Kanununda çok ağır cezalar ile karşılık bulmaktadır. Bu cezalar mutlaka bilimsel Adli Tıp uygulamaları ile desteklenir ve birçok laboratuvar yöntemleri ile desteklenir.

Cinsel suç delillerinin değerlendirilmesi Adli Tıp açısından önemli bir husustur. Bu nedenle verilen raporlar için danışmanlık alınması daha sonra ortaya çıkacak bir mağduriyeti engeller