Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi