III. Maluliyet Kongresi Gerçekleşti

7-9 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz.

26 değerli konuşmacı ile gerçekleştirildiğimiz dört konferans ve beş panelden oluşan kongre programımızda, 15 sözel sunum, 25 poster bildiri ve üç kurs vardı.

Kongre katılımcı sayısı 270 idi, bu sayıyı ağırlıklı olarak Hukukçular (serbest avukat, sigorta hakemi, Yargıtay- Bölge Adliye Mahkemesi ve İlk Derece Mahkeme Hakimleri), Adli Tıp Uzmanları ve Sigorta alanında çalışan profesyonel kişiler oluşturdu.

Her biri alanında oldukça donanımlı ve uygulamanın içinde olan konuşmacıların sunumları ile gündemde olan konular ve sorunlar konuşulup tartışıldı. İlgi çeken konu ve konuşmacılarla kongre boyunca toplantılara ilginin azalmadığını gözlemlemek, bu tür tematik (bir konuya bağlı kalan) toplantıların gerekiliğini bizlere düşündürdü.

Kongrenin Cer Modern Kültür Merkezinde yapılmış olması kongreyi organize eden bizlere ve bazı katılımcılara bundan 10 yıl önce düzenlemiş olduğumuz “Adli Tıp ve Sanat” temalı Adli Tıp Uzmanları Derneği kongresine ait güzel anıları hatırlattı.

III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD tarafından organize edildi ancak perde arkasında bize çok büyük destek veren meslektaşlarımız vardı, bu destekler bizleri motive etti ve multidisipliner bir kongre hazırlamanın zorluklarını azalttı.

Ayrıca Kongremize ülkemizin dört bir tarafından katılan Adli Tıp Uzmanı ve Asistanları da sanki kongrenin ev sahibi gibiydi ve bu da bu alana hep birlikte nasıl sahip çıktığımızı gösterdi.

Kongremizin Ulusal basında yer almasının son dönemde alanımız hakkında yapılmış olan olumsuz haberlere bir cevap niteliğinde olmasının sevindirici olduğunu düşünüyoruz.

Kongremize özellikle Yargıtay üyeleri, BAM Hakimleri ve 1. Derece Mahkeme Hakimlerinin ilgileri, bizlere yargı alanındaki gücümüzü bir kez daha hatırlattı. Kongre bitiminde kendileri ile yaptığımız görüşmelerde kongrede adli tıp uzmanlık alanı ve uygulamaları ile ilgili çok bilgi edindiklerini ve çok yararlandıklarını belirttiler. Mevcut durumda maluliyet alanındaki en büyük sorunun birden fazla yönetmelik ve cetveller olduğunu, alanın sahibi biz adli tıp uzmanlarının travmaya yönelik bir cetvel oluşturması gerektiğini belirttiler.

Özellikle Sigorta alanı tarafından son dönemlerde “düzenlenen maluliyet raporlarının adli tıp uzmanları tarafından değil, Hastanelerin Sağlık Kurulları tarafından düzenlenmesi gerektiği, adli tıp uzmanlarının bu raporları düzenlemeye yetkisi olmadığı” yönündeki görüşlere karşı kongremize katılan Yargı mensuplarının tamamı bedensel zararlarının tespitinin adli tıp uzmanları tarafından yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu gözlemlemek bizim rapor hazırlama alanında sorumluluğumuzu ve standartizasyon gerekliliğin önemini tekrar hatırlattı.

Maluliyet alanındaki sorunlara hep birlikte çözüm üretmek amacıyla gerçekleştiğimiz kongremizin sonuçlarını ayrıca Kongre Sonuç Bildirgemizle sizlerle paylaşacağız.

Kongremizde bizlerle birlikte olan katkılarını ve emeklerini sunan bu alana gönül veren tüm katılımcılara, konuşmacılarımıza ve kongremizin düzenleme ve bilimsel kurullarında yer alan hocalarımıza ve asistanlarımıza çok teşekkür ederiz.

  1. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresinde buluşmak üzere…