ÖLÜM/ YARALAMA VE OLAY ARASINDA İLİŞKİ (İLLİYET)

Adli Tıp alanında, özellikle ölüm ve yaralanmaların gerçekleştiği olaylarda, “illiyet varlığının” tespitinin yapılması büyük sorun teşkil etmektedir.

Eylem ile zarar (ölüm/yaralanma) arasında illiyetin tespiti sırasında, ölüme etki eden ve kişinin kendisinden kaynaklanan hastalıklar, araya giren başka faktörler illiyetin tespitinde bazen göz ardı edilebilir.

Bu durum özellikle ceza yargılamasında ve tazminat hukukunda haksız kararların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bu nedenle bir eylem sonucu oluşan yaralanma ve ölüm hadisesinde, doğan zararın iddia konusu eylem ile ilişkisinin doğru ve sistematik bir akıl yürütme ile belirlenmesi büyük önem arz eder.

Ortaya çıkan zararın (ölüm ve/veya yaralanma) uygulanan eylem ile ilişkisinin belirlenmesinde en güvenilir yöntem deneyim ve bilgiyle desteklenmiş akıl yürütme olacaktır. Neden ve sonuç arasında uzun bir illiyet zincirinin olduğu durumlarda da akıl yürütmenin sağlıklı ve sistematik işleyebilmesi için zinciri sekteye uğratmadan bütünü anlamlı parçalara ayırmak gerecektir.

Bu nedenle illiyet değerlendirmeleri her zaman vaka bazında tutulmalı, genelememeli ve üzerinde çok zaman harcanarak diğer etkenlerinde tek tek ortaya çıkarılması ile sonuca varılmalıdır.