Tıbbi Malpraktis Raporları

Tıbbi bir işlem sonrası ortaya çıkan istenmeyen bir durum illaki bir hata sonucunda oluşması beklenemez.

Tıbbi işlem sonrasında ortaya çıkan istenmeyen durumun komplikasyon olup olmadığı çok önemlidir.

Eğer aleyhinizde bir dava açılacak ise veya siz bir dava açacak iseniz uzun dava süreçleri öncesinde söz konusu istenmeyen durumun komplikasyon kapsamına girip girmemesi konusunda profesyonel bir görüş almanız uygun olacaktır.

Daha önce hakkınızda alınmış ve aleyhinizde olan bir rapor var ise bu raporun değerlendirilmesi sizin mağduriyetinizi ortadan kaldırabilir