TIBBİ MÜTALAA RAPORU NEDİR VE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR?

Tıbbi Mütalaa, yalnızca tıbbi konularda hukuk sistemi içerisinde görüş bildirilmesi olarak tanımlanabilir.

Tıbbi konular kendi içerisinde profesyonellik isteyen ve uzmanlık alanı olarak alt başlıkları bulunan bir alandır.

Dava ve soruşturma aşamalarında, Hukuk Muhakemesi kanununun 293. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu 178–179 maddeleri “Uzman Görüşü” başlığı altında alternatif bir yaklaşım ve uygulama tanımlanmıştır. Tıbbi mütalaa, burada tanımlanan uzman görüşü kapsamında kabul edilir.

 Tıbbi Mütalaa Ne Zaman Alınmalıdır?

 1. Çözümü uzmanlık gerektiren noktaların aydınlatılması ve anlaşılır kılınması,
  1. Adli Raporların değerlendirilmesi
  2. Adli Otopsi raporlarının değerlendirilmesi
 • Akıl sağlığı, vasi, vb. sulh hukuk mahkemesini ilgilendiren durumlar
 1. Uyutucu – uyuşturucu ve Alkol ile ilişkili hukuki sorunlar
 2. İmza ve yazı incelemesi
 3. Ölüm ile olay arasında illiyet kurulması
 • Yaralanma ile olay arasında illiyet kurulması
 1. İddia ettiğiniz bir hususu bilimsel olarak desteklemek.
 2. Adli Tıbbi alanda, savcılık veya karşı tarafın iddialarını çürütmek,
 3. Soruşturma dosyasında veya mahkeme dosyasında yer alan bilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak,
 4. Var ise birden fazla farklı bilirkişi raporları arasındaki çelişkiyi ortadan kaldırmak vb. amaçlarla talep edilebilmektedir.

Tıbbi Mütalaa Raporu nasıl alınır?

Tıbbi mütalaa raporu alınabilmesi için resmi bir talep yapılmasına gerek yoktur. Şahısların talepleri yeterlidir.

Tıbbi Mütalaa Raporu Mahkeme veya Savcılık Tarafından Dikkate Alınması Hususu?

Tıbbi mütalaa raporu bir “BİLİRKİŞİ RAPORU” gücünde olması için mutlaka olması gereken hususlar vardır.

 1. Raporu hazırlayan kişinin uzmanlığından şüphe edilmemesi lazımdır.
 2. Raporu hazırlayan kişi, raporda söyleme istedikleri hususları bilimsel ve güncel tıp bilimine dayandırmalıdır.
 3. Rapor mutlaka denetlenebilir olmalıdır.
 4. Hukuki konularda, herkes tarafından genel kabul görmüş ve sıradan bir kişinin bilmesi gereken konularda görüş bildirmemelidir.
 5. Rapor hazırlanırken dikkate alınan bilimsel görüşlerin kaynakları belirtilmelidir.

Eğer Tıbbi mütalaanız güçlü ise hukuk sistemi içerisinde kabul edilmemesi diye bir şey söz konusu olamaz… Güçlü bir Tıbbi mütalaa raporu taktiri delil olarak kabul edilir.