Uzman Mütalaası Ne Zaman İstenir?

Uzmanından bilimsel mütalaa her aşamada alınabilir.

Bilirkişi raporundan önce bilirkişinin değerlendirmesine sunulmak üzere; Özellikle Ceza davalarında Savcılık aşamasında tıbbi bilimsel veriler ile desteklenen bir uzman mütalaası hem savcının hem de dosyayı değerlendiren bilirkişi açısından çok zengin bir kaynak olacaktır.

Ayrıca ceza ve hukuk mahkemelerinde davanın açılmasına karar vermek hukukçu için önemli bir durumdur, hem müvekkiline boş bir vaat vermemek hem de maddi bir kayba sokmamak açısından başlangıçta alınacak Adli Tıp uzman mütalaası en çok Avukatın elini güçlendirecektir.

Bilirkişi raporundan sonra, bilirkişi raporundaki hata ve çelişkileri ortaya koymak amacıyla; Hukuk sistemi içerisinde ne yazık ki gerçekler ile çelişen bilirkişi raporları ortaya çıkabilmektedir. Bu raporların eksik yönlerini ortaya koymak amacı ile en sağlıklı yol bilimsel veriler ile donatılmış uzman mütalaa raporudur.

Farklı bilirkişi raporlarında ortaya çıkan çelişkiyi ortadan kaldırmak amacı ile; Mahkeme dosyası içerisinde özellikle hukuk davalarında farklı bilirkişi raporları dosya içerisinde yer alabilir. Bu raporlar arasındaki çelişkinin ortadan kaldırılabilmesi için en uygun yöntem bilirkişi mütallasıdır.

Davaya sunulan iddiaları desteklemek, çürütmek amacı ile alınabilir; Dava dosyası içerisinde yer alan ve özellikle Yargıtay aşamasına gelmiş dosyalarda, mahkeme süreci içerisinde gözden kaçan hususların ön plana çıkarılması için en uygun yöntem uzman mütalaasıdır.