Uzman Mütalaasını kimler istemelidir?

Uzman Mütalaasını, hukuk sistemi içerisinde başlangıç olarak kabul edebileceğimiz savcılık aşamasından, son kabul edebileceğimiz Yargıtay veya Danıştay aşamasına kadar süren süreç içerisinde herkes isteyebilir.

Avukatlar özellikle aldıkları davalarda iddialarını kuvvetlendirmek amacı ile,

Kişiler, dava açma aşamasında çıkacakları uzun yolda iddialarının hukuki bir karşılık olup olmadığını anlamak amacı ile veya suçlandıkları konuda bilimsel destek alma amacı ile mütalaa raporu talep edebilirler.