Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında güncel çalışmalar ve olaylar

III. Maluliyet Kongresi Gerçekleşti

7-9 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz.

Devamını Oku
YARALANMALAR SONUCU HAZIRLANAN “ADLİ RAPORLARDA” HATA OLABİLİRMİ?

Yaralanma sonucunda oluşacak hukuki mağduriyet için öneri...

Devamını Oku
TÜRKİYE’ DE AMELİYATLARDA SPANÇ UNUTULMASI DURUMLARINDA YAŞANAN ADLİ – TIP SORUNLARI

Ameliyat sahası içerisinde spanç vb. cerrahi sırasında kullanılan bez materyalin unutulması hem ameliyatı yapan cerrah hem de ameliyat olan hasta açısından istenmeyen durumlardan biridir. Adli Tıp açısından en büyük sorun “KUSUR KİMDEDİR ?” sorusunda verilecek cevaptır.

Devamını Oku
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Değerlendirilmesinde Örnek Bir Sistem Hatası Olgusu

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Tıbbi Kusur İddiasıyla Gelen Dosyalardan İdari Yargı Sistemi Değerlendirmesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Deneyimi

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında İlliyetin Değerlendirilmesine Sistematik Bir Yaklaşım Olarak İlliyet Testlerinin Kullanılması

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Bir Örnek Olgu Üzerinden Adli Travmatolojide Eziyet Değerlendirmesi

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku