Adli Tıp ve Adli Bilimler alanında güncel çalışmalar ve olaylar

TIBBİ MÜTALAA RAPORU NEDİR VE NE ZAMAN İHTİYAÇ DUYULUR?

Tıbbi Mütalaa, yalnızca tıbbi konularda hukuk sistemi içerisinde görüş bildirilmesi olarak tanımlanabilir. Tıbbi konular kendi içerisinde profesyonellik isteyen ve uzmanlık alanı olarak alt başlıkları bulunan bir alandır. Dava ve soruşturma aşamalarında, Hukuk Muhakemesi kanununun 293. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunu 178–179 maddeleri “Uzman Görüşü” başlığı altında alternatif bir yaklaşım ve uygulama tanımlanmıştır. Tıbbi mütalaa, burada […]

Devamını Oku
ÖLÜM/ YARALAMA VE OLAY ARASINDA İLİŞKİ (İLLİYET)

Adli Tıp alanında, özellikle ölüm ve yaralanmaların gerçekleştiği olaylarda, “illiyet varlığının” tespitinin yapılması büyük sorun teşkil etmekte, yüksek tazminat oranları, ağır hapis cezalarına neden olabildiği gibi tam tersine illiyet kurulmasında eksiklik yapılarak mağduriyetlere de neden olabilmektedir.

Devamını Oku
III. Maluliyet Kongresi Gerçekleşti

7-9 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz III. Maluliyet Bilirkişiliği Kongresi hakkında kısa bilgiler vermek istiyoruz.

Devamını Oku
YARALANMALAR SONUCU HAZIRLANAN “ADLİ RAPORLARDA” HATA OLABİLİRMİ?

Yaralanma sonucunda oluşacak hukuki mağduriyet için öneri...

Devamını Oku
TÜRKİYE’ DE AMELİYATLARDA SPANÇ UNUTULMASI DURUMLARINDA YAŞANAN ADLİ – TIP SORUNLARI

Ameliyat sahası içerisinde spanç vb. cerrahi sırasında kullanılan bez materyalin unutulması hem ameliyatı yapan cerrah hem de ameliyat olan hasta açısından istenmeyen durumlardan biridir. Adli Tıp açısından en büyük sorun “KUSUR KİMDEDİR ?” sorusunda verilecek cevaptır.

Devamını Oku
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarının Değerlendirilmesinde Örnek Bir Sistem Hatası Olgusu

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Tıbbi Kusur İddiasıyla Gelen Dosyalardan İdari Yargı Sistemi Değerlendirmesi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Deneyimi

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Tiroid Cerrahisinde Bilirkişinin Zor Seçimi: Komplikasyon veya Malpraktis

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Tıbbi Uygulama Hatası İddialarında İlliyetin Değerlendirilmesine Sistematik Bir Yaklaşım Olarak İlliyet Testlerinin Kullanılması

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Diyabet Hastalarında Hipogliseminin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku
Bir Örnek Olgu Üzerinden Adli Travmatolojide Eziyet Değerlendirmesi

Yazının detayını görüntülemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Devamını Oku